วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

การใช้โปรแกรม Office

แจกไฟล์ Excel แบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรม Excel ตารางคะแนน ตัวชี้วัด ตัดเกรด ปพ5
แจก ปพ.5 แบบออนไลน์แก้ไขได้
ดาวน์โหลด ปพ.5 ไฟล์ Excel แก้ไขได้
ข้อสอบเผยแพร่สำหรับครูและผู้สนใจนำไปใช้ประเมินการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
ฟรี ปกรายงานสวยๆ แก้ไขง่ายด้วย PowerPoint
แจกฟรี Powerpoint Template รูปกระดาน
แจกไฟล์หน้าปกผลงานวิชาการแก้ไขได้ 15 ชุด หน้าหลัง ฟรี
แจกไฟล์ Excel ปพ.4,5,6 ฟรีแก้ไขได้
แจก powerpoint template นำเสนองานวิจัยและนวัตกรรม
แจกไฟล์กรอบรูปภาพตารางสอนสวยๆ
ตัวอย่างไฟล์เวิร์ดแผ่นพับสอบครูผู้ช่วยแบบแก้ไขได้
แจกไฟล์ Excel แบบฟอร์มบันทึกสถิติการมาเรียนของนักเรียน
ทำความเข้าใจก่อนเลือกซื้อเครื่องปริ้นแบบติดแท้งค์ tank printer
ข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 40 ข้อ
ข้อสอบคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แนะนำ 25 เครื่องมือฟรี ที่จัดการกับไฟล์ PDF แบบออนไลน์
รีบโหลดเก็บไว้โปรแกรม Free Movie Maker & Video Editor จาก Microsoft
แนวการสอบภาคปฏิบัติ ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานราชการ
ดาวน์โหลดแผ่นพับ brochure สวยๆ เป็นไฟล์ Word
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เรื่อง จดหมายเวียน
สร้างฟอนต์ลายมือของตัวเองง่าย ๆ ด้วยแอพ Microsoft Font Maker
ทำแบบสำรวจ แบบสอบถาม ฟอร์มลงทะเบียน ฟรี ผ่าน Microsoft Forms
แปลงไฟล์ภาพเป็นตัวอักษรง่ายๆด้วย Google Docs
แจกไฟล์แผ่นพับ นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน
การสอบครูผู้ช่วย ภาค ค แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) สำคัญหรือไม่
ดาวน์โหลดแผ่นพับสวยๆ
เทคนิคการสร้างเอกสารสวยๆ ด้วย Template
ผู้สนับสนุน