วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

การวิจัย

รวมงานวิจัยในชั้นเรียนที่น่าสนใจ 2565 สามารถดาวน์โหลดไปดูได้ฟรี
แจกตัวอย่าง ชื่อหัวข้องานวิจัยทางการศึกษา 288 เรื่อง มาดูเลย
ดาวน์โหลดตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน และตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน 5 บท
บทความทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิจัย คืออะไร
ตัวอย่างวิจัยหน้าเดียวไฟล์เวิร์ด กลุ่มสาระการงานอาชีพ
เชิญดาวน์โหลด วิจัยในชั้นเรียน ไฟล์เวิร์ด 100 เรื่อง
มารู้จัก กรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อการศึกษากัน
เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์
แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 2564
ข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 2565 จำนวน 40 ข้อพร้อมเฉลย
ข้อสอบวิจัยทางการศึกษา พร้อมเฉลย
แจกนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการเขียนเค้าโครง การวิจัยในชั้นเรียนอย่างง่าย
การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
ดาวน์โหลดงานวิจัยในชั้นเรียนแก้ไขได้ ไฟล์ Word 500 เรื่อง
ดาวน์โหลดงานวิจัยในชั้นเรียนแก้ไขได้ ไฟล์ PDF มากกว่า 200 เรื่อง
วิจัยผู้บริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21
ตัวอย่างงานวิจัยสมาธิสั้น ปฐมวัย อนุบาล ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้
รวบรวม 17 ฐานข้อมูลงานวิจัย ที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ค้นหาได้ทุกที่ทุกเวลา
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประกอบด้วย…อะไรบ้าง?
คลิกชมผลงานวิชาการครูไทยทั่วประเทศ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ได้ฟรีที่นี่
IS โครงงานวิจัยในระดับนักเรียน ทำอย่างไร ทำยังไง เริ่มตรงไหน ?
ข้อสอบวิชาโครงงาน วิจัย IS Project 10 ข้อ พร้อมเฉลย
การเขียนโครงร่างของโครงงาน
ตัวอย่างการเขียน ที่มาและความสำคัญของปัญหา เข้าใจง่ายๆ
หลักการเขียนสภาพความสำคัญของปัญหา
ความหมายของการวิจัย
ดาวน์โหลดตัวอย่างงานวิจัยทางการศึกษาฟรี จากฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา
แจกตัวอย่าง วิจัยในชั้นเรียน ไฟล์เวิร์ด ดาวน์โหลดไปศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได้
ผู้สนับสนุน