ใบงานประชาคมอาเซียน

ใบงานประชาคมอาเซียน

ใบงานประชาคมอาเซียน คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกความหมายของธงอาเซียน โดยเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง    ดาวน์โหลดที่นี่ : ใบงาน ประชาคมอาเซียน   

Loading...