โครง

ดาวน์โหลด บทอาขยานภาษาไทย

เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง                เหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคน                   ย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาด  ใจสว่าง  ใจสงบ          ถ้ามีครบควรเรียกมนุสสาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลา                   เปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่า        ใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิง       แต่ในสิ่งนำตัวกลั้วอบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตก                   จงรีบยกใจตนรีบขวนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตาย                   ก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอย ของ พระยาอุปกิดศิลปสาร ใน หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ หน้า ๔๔-๙ บทอาขยานไทย ระดับประถมศึกษา จากองค์กรต่างๆ รูปแบบการประพันธ์ของบทอาขยาน มีความหลากหลายเหมาะกับวัยของผู้เรียนตามระดับชั้น หนังสืออ่านเพิ่มเดิม บทอาขยานภาษาไทย ระดับ เช่น ในระดับประถมศึกษาจะเป็นกลอนสี่ กลอนหก ประถมศึกษา นี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อรวบรวมบทอาขยาน และกลอนแปด กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง และกาพย์ บทหลักและตัวอย่างบทรอง ที่ดัดเลือกโดยคณะกรรมการ สุรางคนางค์ ส่วนระดับมัธยมศึกษาจะเป็นโคลง ฉันท์ กัดเลือกบทอาขยานภาษาไทยสำหรับนักเรียน ซึ่งแต่งตั้ง กาพย์ กลอน ร่าย ลิลิต ฯลฯ ขึ้นตามดำวิของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ช่วงเวลาในการท่องอาขยาน ครูสามารถพิจารณา (นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล) ตามความเหมาะสม […]

Loading...