แผนการศึกษาชาติ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 (ฉบับปรับปรุง 1 เม.ษ. 2559)”

ดาวน์โหลดไฟล์ “ร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 (ฉบับปรับปรุง 1 เม.ษ. 2559)” ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/0B5HLDzPWe0-5eUp1YmtwdnRyek0/view?pref=2&pli=1 ที่มา https://www.facebook.com/ThaiEduPlan

Loading...