แบบฝึกหัดอาเซียน

คำถามเกี่ยวกับอาเซียน

คำถามเกี่ยวกับอาเซียน สวัสดีครับผม วันนี้ครูเชียงรายได้สรุปรวบรวมคำถามเกี่ยวกับอาเซียนมาฝากทุกท่านครับผม มันเป็นคำถามที่เราทุกคนจะต้องค้นหาคำตอบเพื่อที่เราได้จะทราบว่า อาเซียน คืออะไร มีความเป็นไปอย่างไร และเราควรทำอย่างไรเมื่ออาเซียนมาถึงครับ คำถามทั้งหมดนี้ครูเชียงรายไม่มีคำตอบให้ครับผม เหตุผลก็คือว่า “ถ้าหากมีคำตอบให้มันก็ไม่เกิดการค้นคว้า ไม่มีกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้กระทำ หรือปฏิบัติด้วยตนเอง เพราะตอนนี้เรายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนต้อง ได้คิด ค้นคว้า ได้แสวงหาคำตอบ ฝึกคิดฝึกค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ หาคำตอบด้วยตัวเอง แล้วให้ครูเป็นผู้แนะนำ ครับ” และวันนี้ครูเชียงรายก็มีคำถามอาเซียนมีทั้งหมด 22 คำถาม ให้ค้นคว้าหาความรู้ค้นคว้าหาคำตอบกันครับผม ว่าแล้วเราไปค้นหาคำตอบกันเลยครับผม คำถามเกี่ยวกับอาเซียน อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ และมีประเทศอะไรบ้าง อาเซียนก่อตั้งเมื่อไหร่ ประเทศไหนบ้างที่ร่วมก่อตั้ง เหตุใดจึงจำเป็นต้องตั้งอาเซียน ประเทศสมาชิกเข้าร่วมอาเซียนกันเมื่อใด กฏบัตรอาเซียนคืออะไร กฏบัตรอาเซียนมีประโยชน์อย่างไร ประชาคมอาเซียน คืออะไร ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน คืออะไร มีเป้าหมายอย่างไร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร มีเป้าหมายอย่างไร อาเซียนแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างไร อาเซียนลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอย่างไร อาเซียนส่งเสริมเสถียรภาพทางเศษฐกิจในภูมิภาคได้อย่างไร อาเซียนส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอย่างไร อาเซียนมีระบบการตัดสินใจอย่างไร อาเซียนมีสำนักงานเลขาธิการหรือไม่ ถ้าหากมีตั้งอยู่ที่ไหน ธงอาเซียนและสัญลักษณ์ของอาเซียนมีความหมายอย่างไร ภาษาทางการของอาเซียนคือภาษาอะไร ประเทศคู่เจรจาของอาเซียนมีทั้งหมดกี่ประเทศ ประเทศอะไรบ้าง […]

ดาวน์โหลด แบบฝึกหัดอาเซียน

ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ แต่ละประเทศก็มีอะไรที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ชื่อทางการ , ที่ตั้ง , พื้นที่ , เมืองหลวง , ประชากร , ภูมิอากาศ , ภาษา , ศาสนา , สกุลเงิน , ระบอบการปกครอง เป็นเรื่องพื้นฐานของแต่ละประเทศที่เราต้องทราบ และรู้จักเพื่อรับกับการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน วันนี้ครูเชียงรายก็เลยได้ไปจัดทำใบงานมาให้คุณครูและนักเรียนที่สนใจ หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการรู้จัก 10 ประเทศอาเซียนได้ลองทำแบบฝึกหัดนี้กันครับ แต่ครูเชียงรายจะไม่เฉลยให้นะครับผม ต้องไป หาสืบคนกันเองเพื่อเป็นฝึกการสืบค้นครับ ยังไงลองดาวน์โหลดไปฝึกทำกันดูครับผม คลิกดาวน์โหลด : แบบฝึกหัดอาเซียน ปล.แบบฝึกหัดนี้เป็นไฟล์ PDF ครับผมเพื่อความสะดวกในการดาวน์โหลด ^^

Loading...