เปิดกอง

การตรวจและการรายงานของลูกเสือ

การตรวจและการรายงาน การตรวจในพิธีเปิดประชุมกองนี้   จะตรวจได้   2   วิธี    ถ้ารองผู้กำกับมีจำนวนเพียงพอก็จะให้รองผู้กำกับเป็นผู้ตรวจ    แต่ถ้าจำนวนรองผู้กำกับไม่เพียงพอ   ก็จะให้นายหมู่เป็นผู้ตรวจ รองผู้กำกับลูกเสือเป็นผู้ตรวจและรายงาน ผู้กำกับลูกเสือจะนัดหมายรองผู้กำกับก่อนที่จะทำการตรวจ เช่น จะให้ตรวจเล็บมือ   ฟัน   ผ้าเช็ดหน้า   เชือก   อุปกรณ์การเรียนอื่น ๆ   หรืออาวุธประจำตัว ผู้กำกับลูกเสือ         สั่งให้รองผู้กำกับตรวจอาวุธประจำตัว รองผู้กำกับลูกเสือ    เดินออกมาทำวันทยหัตถ์แสดงความเคารพผู้กำกับ แล้วเดินไปยืนตรงหน้านายหมู่ลูกเสือ   ( สมมุติว่า เป็นหมู่นเรศวร  )     โดยห่างจากนายหมู่ลูกเสือประมาณ  3  ก้าว    นายหมู่ลูกเสือ     สั่ง  “ หมู่นเรศวร –  ตรง  ”   “ วันทยา  – วุธ ” ลูกเสือหมู่ นเรศวร ทุกคนทำวันทยาวุธ รองผู้กำกับลูกเสือ     ทำวันทยหัตถ์   รับการเคารพ นายหมู่ลูกเสือ      เรียบอาวุธแล้วก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้า  1  ก้าว    ทำวันทยาวุธ  และรายงานว่า  “ […]

พิธีเปิดและปิดประชุมกอง สำหรับผู้สอน

เรื่อง  พิธีเปิดและปิดประชุมกอง (  สำหรับผู้สอน  ) 1.  พิธีเปิดประชุมกอง ผู้กำกับลูกเสือ      ยืนหน้าเสาธง ห่างเสาธงประมาณ   3   ก้าว   ให้สัญญาณเรียกแถว  “  กอง  ”     ทำสัญญาณมือเรียกแถวครึ่งวงกลม   ลูกเสือ       เข้าแถวเป็นรูปครึ่งวงกลม หมู่ที่  1   อยู่ทางซ้ายมือผู้กำกับ  เรียงลำดับไปจนถึงหมู่สุดท้าย  นายหมู่ของหมู่ที่ 1   ผู้กำกับ  และรองนายหมู่ของหมู่สุดท้าย   ยืนอยู่แนวเดียวกัน     ส่วนรองผู้กำกับ   จะยืนอยู่หลังเสาธงเป็นแถวหน้ากระดาน   แถวเดียวห่างจากเสาธงพอประมาณ    การจัดแถวระยะเคียงให้ลูกเสือยกศอกข้างซ้าย  ฝามือแตะเอว   ส่วนรองนายหมู่  (ยกเว้นหมู่สุดท้าย) ให้เหยียดแขนช้ายออกด้านข้าง   เพื่อเว้นช่องว่างระหว่างหมู่ 1 ช่วงแขน    และลูกเสือทุกคนสะบัดหน้าไปทางขวา    ( ยกเว้นนายหมู่ของหมู่ที่ 1 )  ผู้กำกับลูกเสือ       เมื่อเห็นเรียบร้อย  สั่ง  ”  กอง  –  นิ่ง  “ ลูกเสือ      ลดมือลงและสะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรง ผู้กำกับลูกเสือ     […]

Loading...