เตรียมสอบ

แนวทางการวางแผน การอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย

สวัสดีครับผมวันนี้แอดมินมีแนวทางการวางแผน การอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย มาฝากครับผม สามารถเอาไปปรับใช้นำไปลองใช้ได้นะครับผม อ่านหนังสือเยอะๆครับผม ไม่ต้องเครียด สอบให้ได้ครับผม แอดมินเป็นกำลังใจให้ วันจันทร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น วันอังคาร กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก กฎหมายการบริหารและการจัดการศึกษาของส่วนราชการ วันพุธ ความสามารถด้านตัวเลข ความสามารถด้านภาษาไทย ความสามารถด้านเหตุผล วันพฤหัสบดี วินัยและการรักษาวินัย มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร วันศุกร์ การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิจัยทางการศึกษา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา วันเสาร์ อ่านวิชาเอกฯ วันอาทิตย์ พักสมอง

แนะนำหนังสือดีๆ ในการเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย

ผมได้มีโอกาสรู้จักกับครูเอกผ่านเพื่อนสนิทของครูเอกที่ได้เรียนปริญญาโทด้วยกันกับผมเมื่อ 6 ปี ที่แล้ว ครูเอกเป็นคนเก่ง คนขยัน ยิ้มแย้มแจ่มใส อ่อนน้อมถ่อมตน และมีประสบการณ์สอบบรรจุครูผู้ช่วยมาหลายสนาม โดยแต่ละสนามได้อันดับดีๆ ทั้งนั้น

วีดิทัศน์สอนเสริมเตรียมสอบโอเน็ต ป.6 จาก สพฐ.

สวัสดีครับผมวันนี้ครูเชียงรายมี channel ดีๆมีสาระจาก youtube ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในเรื่องของ o-net (โอเน็ต) ให้คุณครูทุกท่านครับผม ซึ่งช่องนี้มีชื่อว่า เตรียมสอบโอเน็ต ป.6 O-NET P.6 by OBEC นำเสนอวีดิทัศน์สอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระ­ดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

Loading...