อนุบาล

แนวการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชุด สนุกรู้สนุกคิดกับคณิตศาสตร์รอบตัว เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3

          แนวการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชุด สนุกรู้สนุกคิดกับคณิตศาสตร์รอบตัว เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร ประกอบด้วยเกมการศึกษา จำนวน 30 เกม ซึ่งแต่ละเกมได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัวเด็ก ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัว และการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเด็กมาจัดเป็น      เกมการศึกษาง่าย ๆ ผ่านการเรียน ปนเล่น เน้นประสบการณ์ให้เด็กมีทักษะทางคณิตศาสตร์ คือ ทักษะการนับจำนวน ทักษะการจับคู่ ทักษะการเรียงลำดับ และทักษะการจัดหมวดหมู่ ขอขอบพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อนครูที่กรุณาได้ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทำให้งานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ   จะเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนและผู้ที่สนใจได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์   ของเด็กปฐมวัย รวมทั้งได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ได้เรียนรู้อย่างแท้จริง เป็นผลนำไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัยต่อไป ผู้จัดทำ พิมผกา จันตะวงศ์                                                                         ดาวน์โหลดเอกสาร : แนวการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชุด […]

ดาวน์โหลดฟรี แบบฝึกหัดอนุบาล 53 แบบฝึก

สวัสดีครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย ที่ได้นำแบบฝึกหัดอนุบาล มาเผยแพร่ให้คณะครูได้นำมาใช้งานครับ สามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Drive เลยครับผม ขนาดไฟล์ 62M ไม่ใหญ่ครับผม ดาวน์โหลด แบบฝึกหัดอนุบาล

เล็งขยายการศึกษาภาคบังคับจากเดิม 9 ปีเป็น 11 ปี ตั้งแต่ปฐมวัยหรืออนุบาล 1- ม.3

วันนี้ผมมีข่าวสารดีๆที่น่าสนใจมาฝากคุณครูทุกท่านครับผม ซึ่งข่าวนี้โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หัวข้อข่าวมีชื่อว่า เล็งขยายการศึกษาภาคบังคับจากเดิม 9 ปีเป็น 11 ปี ตั้งแต่ปฐมวัยหรืออนุบาล 1- ม.3

Loading...