หนังสือ

หลักการเขียนหนังสือราชการ

 หลักทั่วไปที่นิยมยึดถือในการเขียนหนังสือราชการ 1. เขียนให้ถูกต้อง 2. เขียนให้ชัดเจน 3. เขียนให้รัดกุม 4. เขียนให้กะทัดรัด 5. เขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ การเขียนให้ถูกต้อง 1.ถูกแบบ 2. ถูกเนื้อหา 3. ถูกหลักภาษา 4. ถูกความนิยม 5. ถูกใจผู้ลงนาม เขียนให้ถูกแบบ คือ การจัดทำหนังสือให้ถูกรูปแบบและโครงสร้างของหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ก่อนจะเขียนหนังสือติดต่อราชการจะต้องพิจารณาก่อนว่าจะใช้หนังสือแบบใดสำหรับติดต่อราชการ เช่น – รูปแบบและโครงสร้างหนังสือภายนอก – รูปแบบและโครงสร้างหนังสือภายในรูปแบบ – รูปแบบและโครงสร้างหนังสือประทับตรา การเขียนให้ถูกเนื้อหา เนื้อหาหรือข้อความของหนังสือราชการทั่วไปควรประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วน ดังนี้ 1. ส่วนที่เป็นเหตุที่ทำให้มีหนังสือไป 2. ส่วนความประสงค์ที่ทำให้มีหนังสือไป 3. ส่วนสรุปความ ดาวน์โหลด คู่มือเขียนหนังสือราชการ

โปรแกรมสร้างหนังสือเสียง สำหรับผู้บกพร่องทางสายตา

สวัสดีครับวันนี้่ครูเชียงรายมีไอเดียในการทำนวัตกรรมการศึกษาอีกอย่างมาแนะนำครับผม ซึ่งหลังจากที่แอดมินได้ทำการซื้้อหนังสือเสียงมาอ่านก็รู้สึกชอบและเกิดไอเดียว่าอยากจะทำหนังสือเสียงให้เด็กได้นำไปฟังบ้างเผื่อจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะเด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา ซึ่งน่าสนใจมากๆครับที่จะทำอะไรซักอย่างให้กับพวกเขา วันนี้แอดก็เลยไปค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตว่าพอจะมีโปรแกรมอะไรที่ง่ายๆ ที่จะนำมาใช้ได้ให้กับคุณครูที่ไม่ถนัดในเรื่องของโปรแกรมตัดต่อวีดีโอต่างๆ ซึ่งจริงๆแล้วโปรแกรมตัดต่อวีดีโอต่างๆก็สามารถใช้ได้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าแอดมินกลัวว่าคุณครูที่ไม่เคยใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอจะรู้สึกไม่อยากใช้อยากทำในส่วนนี้ และอาจจะล้มเลิกไอเดียนี้ไปได้ครับผม แอดมินก็เลยไปหาโปรแกรมง่ายๆมาแนะนำดีกว่าครับ ซึ่งวันนี้แอดมินก็ไปเจอกับโปรแกรม โอบิ (Obi) โปรแกรมสร้างหนังสือเสียงเดซี จากเว็บไซต์ http://a-sa.org/ (ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด) โอบิ (Obi) เป็นโปรแกรมของ Daisy Consortium สำหรับสร้างหนังสือเสียงระบบเดซี ซึ่งโดยผู้เขียนกำหนดให้เป็นโปรแกรมเปิดเผยรหัส (open source) อนุญาตให้ทุกคนในโลกสามารถนำโปรแกรมไปใช้ได้อย่างเสรีโดยไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์ จึงเป็นระบบที่เหมาะสำหรับแจกจ่ายให้อาสาสมัครนำไปใช้สร้างหนังสือเสียงให้คนตาบอดได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อใช้งานที่นี่ ดาวน์โหลดโปรแกรมโอบิ ดาวน์โหลดเพิ่มเติม http://www.daisy.org/obi/download หวังว่าโปรแกรมนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่พอการทางสายตาครับผม ขอขอบคุณชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ด้วยครับผม

หนังสือ E-book วิวัฒนาการแบบเรียนของไทย

  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://docs.google.com/ ที่มา : สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

คลังข้อมูลดิจิทัล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คลังข้อมูลดิจิทัล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งครอบคลุมถึงงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ หนังสือ วารสาร เอกสารเผยแพร่ และสื่อมัลติมีเดีย ที่บุคลากรของสถาบันฯ ได้ร่วมกันผลิตขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพเด็กสู่สาธารณะชน ซึ่งภายในเว็บไซต์มีแหล่งข้อมูลต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและเด็กให้คุณครูได้ศึกษามากมายเลยครับผม เราอาจจะนำข้อมูลในเว็บมาอ้างอิงหรือมาศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเราก็ได้หมดเลยครับผม สำหรับท่านผู้ที่สนใจในข้อมูลงานวิจัย นวัตกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพเด็ก สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บ https://dlibrary.childrenhospital.go.th/ เลยครับผม

แนะนำ หนังสือดีที่ครูควรอ่าน

หนังสือดีที่ครูควรอ่าน หนังสือ : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดที่นี่ หนังสือ : นิยามศัพท์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดที่นี่ หนังสือ : วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดที่นี่ หนังสือ : ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาศตวรรษที่ 21 จาก วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์ แปล หนังสือ : โรงเรียนนอกกะลา ปฏิวัติการศึกษา ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จาก วิเชียร ไชยบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา หนังสือ : ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ สรรพวิธีและสารพัดลูกบ้าในห้องเรียน […]

โหลดฟรี หนังสืออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD : อ่านสร้างสุข 14

อ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD : อ่านสร้างสุข 14 รู้จักและเข้าใจเด็ก LD ให้มากขึ้น รวมทั้งเปิดเวทีเรียนรู้ร่วมสร้างสรรค์สื่อโดยการอ่าน ซึ่งการอ่านจะช่วยสร้างพัฒนาการของเด็ก LDให้มีชีวิตเด็กปกติทั่วไปด้วยสื่อง่ายๆ เพราะเด็ก LDมักมีความสามารถในการเรียนรู้ต่ำกว่านักเรียนในชั้นอย่างชัดเจนและเป็นปัญหาที่กระทบต่อการเรียนอย่างต่อเนื่อง

อ่านฟรีหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ หนังสือเสริมความรู้สำหรับ ครู และนักเรียน

หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ หนังสือเสริมความรู้สำหรับนักเรียน ครู และผู้ที่สนใจทั่วไป จากกลุ่มพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดฟรี หนังสือ วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21

ดาวน์โหลดฟรี หนังสือ วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ที่แท้จริง อยู่ในโลกจริงหรือชีวิตจริง การเรียนวิชาในห้องเรียน ยังเป็นการเรียนแบบสมมติ “ดังนั้นครูเพื่อศิษย์จึงต้องออกแบบ การเรียนรู้ให้ศิษย์” ได้เรียนในสภาพที่ ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุด

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย

เมื่อปีหลายปีก่อน ผมเห็นเพื่อนครูที่เป็นอัตราจ้างด้วยกันมีโอกาสได้สอบบรรจุแข่งขันบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ในขณะนั้นผมไม่มีโอกาสได้สอบเนื่องจากวิชาเอกฯ

แจกฟรีไม่อ่านไม่ได้แล้ว! หนังสือ ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ

สวัสดีครับผมวันนี้ครูเชียงรายมีหนังสือดีๆจาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)  มาแจกให้คุณครูทุกท่านได้ดาวน์โหลดไปอ่านกันฟรีๆ ครับผม

Loading...