วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ค้นหา: สุ่ม

เว็บสุ่มนาฬิกาออนไลน์ เพื่อการศึกษา สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้เลย

14 ส.ค. 2021
เว็บสุ่มนาฬิกาออนไลน์ เพื่อการศึกษา สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้เลย ซึ่งนาฬิกาบอกเวลา กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเวลา สำหรับเด็ก เวลาถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งนักเรียนเด็กๆต้องการเรียนรู้เรื่องนาฬิกา เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตัวเลขทั้ง 12 ตัวบนหน้าปัดนาฬิกา และตัวเลข 1-60 ที่เป็นตัวบอกนาทีหรือชั่วโมงสำคัญสำหรับ