สัมมนา

รายงานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

รายงานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 1. สรุปรายงานการประชุม ภาคเช้า   2. สรุปรายงานการประชุม ภาคบ่าย 3. สรุปรายงานการประชุม ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มา http://plan.bopp-obec.info/

อบรม สัมมนา ประเมิน ประกวด งานพิเศษของครูไทย

ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอม คุณครูหลายท่านคงจะพอมีเวลาว่างอยู่บ้างที่จะเตรียมแผนจัดการเรียนการสอนหรือเตรียมสื่อการสอนต่างๆให้ลูกศิษย์นักเรียนของเรา ได้เรียนรู้และศึกษาในปีการศึกษาใหม่กันใช่ไหมครับ 

Loading...