สอบonet

รวมข้อมูลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

รวมข้อมูลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558   ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม คลิกที่นี่ การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558.pdf ที่มา : http://www.niets.or.th/index.php/system_niest/index/3

สรุปแนวข้อสอบ O-NET เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET 2556

สวัสดีนักเรียนและคุณครูทุกท่านที่กำลังเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET 2556 ในปีนี้ครับผม (สอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2557) วันนี้ครูเชียงรายได้มีโอกาศไปค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อที่จะมานำเสนอเรื่องราวของการ O-NET(โอเน็ต) ในปีการศึกษา 2556 เพื่อมานำเสนอในเว็บไซต์ครูเชียงราย และเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ ให้แก่นักเรียนและคุณครูทุกๆโรงเรียนได้ ทราบถึงแนวข้อสอบโอเน็ต(O-NET)2556 กันครับผม จำนวนข้อสอบ O-NET จำนวนข้อสอบ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวนข้อสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวนข้อสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2556 ตัวอย่างเอกสาร แนวข้อสอบ O-NET ดาวน์โหลด เอกสารฉบับเต็มสำหรับ แนวข้อสอบ O-NET 2556 (เจาะ สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ แต่ละ วิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นรายข้อ) http://www.niets.or.th/index.php/files/download/324   เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ […]

Loading...