สอบบรรจุครูผู้ช่วย

การนับหน่วยกิต สำหรับผู้สมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ที่ชื่อวิชาเอกไม่ตรงตามที่ประกาศ

สำนักงาน ก.ค.ศ. ชี้แจง แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต อ้างจาก หนังสือราชการ ตาม ว7/2556 กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันและผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีนำคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามคุณวุฒิและสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัครมาสมัครสอบแข่งขันฯ ……………………. กรณีผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย เข้ารับการคัดเลือกนำหลักฐานการศึกษาที่มิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้นับจำนวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ดังนี้ 1. ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ใน ระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษา ข้อ 1 ข้อ 2 จะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่าเกรด C […]

หลักสูตรการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ใหม่ล่าสุด!

ว14/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มติที่ประชุม ก.ค.ศ.เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ประกาศวันนี้ (28 กรกฎาคม 2558) เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดที่นี่ > หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ใหม่ล่าสุด

หัวโขนกับหัวหน้าครอบครัว ?

หลังๆมานี้ผมไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่กับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยหรือเพราะว่าผมชินชาและพอใจกับสิ่งที่ผมเป็นอยู่ก็ไม่รู้ ทั้งที่ตัวเองยังไม่แก่เลยแถมยังหนุ่มยังแน่น555 หรือเป็นเพราะว่าผมอ่านหนังสือของชาวตะวันตกมากไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ในเรื่องของการทำงาน

สอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งแรกของผม

สวัสดีทุกท่านครับผม หลายอาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน ผมได้มีโอกาศได้อ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557  ซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตของผม ผมไม่เคยสอบมาก่อน เคยแต่สอบครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  ไปสอบครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากๆคนเยอะมากๆ มาจากกันหลายๆจังหวัด ซึ่งผมได้ลงสมัครสอบเอกคอมพิวเตอร์ ก็สอบไปแล้วสองภาค ทั้ง ภาค ก และ ภาค ข ตอนนี้ก็รอฟังผลประกาศ ว่าผ่านหรือไม่ ถ้าผ่านก็ไปสอบ ภาค ค ต่อครับผม  

สอบบรรจุครูผู้ช่วย และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2557

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 รายละเอียดที่

หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย

หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 150 คะแนน 1.ความรอบรู้ 50 คะแนน – สังคมเศษฐกิจ การเมือง เหตุการปัจจุบัน นโยบายของรัฐ วัฒธรรมไทย และกฏหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 50 คะแนน – ความสามารถทั่วไป ด้านตัวเลข ภาษาไทย ความสามารถด้านเหตุผล 50 คะแนน -ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 150 คะแนน – ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 75 คะแนน – ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 75 คะแนน ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ 50 คะแนน -ประวัติส่วนตัวและการศึกษา กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2556

Loading...