สอบครู

ตัวอย่างไฟล์เวิร์ดแผ่นพับสอบครูผู้ช่วยแบบแก้ไขได้

การสอบครูผู้ช่วย สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ แผ่นพับแนะนำตนเอง เพื่อที่จะนำเสนอผ่านทางเอกสารให้ครอบคลุม และโดนใจคณะกรรมการ การสอบครูผู้ช่วย วันนี้แอดมินเลยมีตัวอย่างไฟล์เวิร์ดแผ่นพับสอบครูผู้ช่วยแบบแก้ไขได้ ซึ่งเนื้อหาภายในเอกสาร ประกอบไปด้วย ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ผลงาน/ภาระหน้าที่ ผลงานที่ภาคภูมิใจ ความสามารถพิเศษ สำหรับท่านที่ดาวน์โหลดไปใช้งานสามารถนำไปปรับแต่งปรับแก้ไขให้สวยงามตามสไตร์ของท่านได้เลยครับผม ยังไงแอดมินก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบนะครับ ท่านไหนมีข่าวดีสอบผ่าน ก็สามารถคอมเม้นต์มาบอกกันได้นะครับ หรือท่านไหนมีข้อแนะนำสามารถคอมเม้นต์มาได้เลยครับผม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับผม

ตัวอย่าง เอกสารรายงานประวัติและผลงาน สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (ว 16)

จากคลิปวีดีโอ ตัวอย่าง เอกสารรายงานประวัติและผลงาน สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (ว 16) แบบรายงานประวัติและผลงานย้อนหลัง 3 ปี ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อ เพื่อประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ x ปี พ.ศ. xxxx สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต x ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารรายงานประวัติและผลงาน สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (ว 16)

การปฏิบัติตนในการสอบครูผู้ช่วย

การปฏิบัติตนในการสอบครูผู้ช่วย 1.  ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ 1.1  การตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ  ได้แก่  ดินสอ 2 B  ยางลบ  กบหรือมีดเหลาดินสอ  และบัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขัน  ให้เรียบร้อยก่อนไปสนามสอบ 1.2  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  เช่น  สุภาพสตรีควรสวมเสื้อ  กระโปรงที่สุภาพ  รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น  สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อ กางเกงโดยสอดเสื้อไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้น  และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  นอกจากนี้  ไม่ควรสวมเสื้อยืด  กางเกงยีนส์  เป็นต้น 1.3  ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที 1.4  สำรวจชื่อและห้องสอบของตนเอง  จากแผนผังห้องสอบและที่นั่งสอบ  และรออยู่ในบริเวณนั้น 1.5  ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการกำกับห้องสอบ 1.6  หากหาชื่อและห้องสอบของตนเองไม่พบให้รีบติดต่อกรรมการกลางประจำสนามสอบ 1.7  หากทำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบหาย  ให้รีบแจ้งประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ  เพื่อทำใบแทนบัตรประจำตัวผู้สอบแข่งขัน 2.  ก่อนเวลาสอบ 2.1  กรรมการกำกับห้องสอบจะเชิญผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที 2.2  ห้ามนำตำรา  เอกสาร  หรือกระดาษ  และสิ่งพิมพ์อื่นใด  รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ใด […]

แจก หน้าปกแฟ้มเอกสารการประกอบการสัมภาษณ์ ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นะครับ วันนี้แอดมินก็เลยมีความคิดว่าอยากจะทำ หน้าปกแฟ้มเอกสารการประกอบการสัมภาษณ์ ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย มาฝากให้กับพี่ๆน้องๆ ที่ต้องนำไปประกอบในการสัมภาษณ์ใน ภาค ค นำไปใช้กันครับผม  มีทั้งไฟล์ JPG และไฟล์ Tiff นะครับ ทำใน word ก็ได้ หรือ PhotoShop ก้ได้ครับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งนี้ครับผม  https://drive.google.com/drive

จังหวัดเชียงราย ประกาศสอบแข่งขันสอบครูผู้ช่วย 2561 อย่างเป็นทางการแล้ว

จังหวัดเชียงราย ประกาศสอบแข่งขันสอบครูผู้ช่วย 2561 อย่างเป็นทางการแล้ว  ประกาศสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศสอบแข่งขันครูผู้ช่วย2561 แจกข้อสอบครู

แนวทางการวางแผน การอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย

สวัสดีครับผมวันนี้แอดมินมีแนวทางการวางแผน การอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย มาฝากครับผม สามารถเอาไปปรับใช้นำไปลองใช้ได้นะครับผม อ่านหนังสือเยอะๆครับผม ไม่ต้องเครียด สอบให้ได้ครับผม แอดมินเป็นกำลังใจให้ วันจันทร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น วันอังคาร กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก กฎหมายการบริหารและการจัดการศึกษาของส่วนราชการ วันพุธ ความสามารถด้านตัวเลข ความสามารถด้านภาษาไทย ความสามารถด้านเหตุผล วันพฤหัสบดี วินัยและการรักษาวินัย มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร วันศุกร์ การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิจัยทางการศึกษา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา วันเสาร์ อ่านวิชาเอกฯ วันอาทิตย์ พักสมอง

สรุป (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ครูผู้ช่วย 2561

– กำหนดวัน เวลา ในการสอบแข่งขัน ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดรับสมัครภายในเดือนมิถุนายน 2561 สอบในเดือนกรกฎาคม 2561 และบรรจุแต่งตั้งในเดือนตุลาคม 2561 เพื่อมิให้กระทบกับอัตรากำลังของครูในสถานศึกษาเอกชน – กำหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีไม่เกิน 2 ปี – จังหวัดที่ไม่ประสงค์เปิดสอบได้แก่ จังหวัดพะเยา อำนาจเจริญ และสงขลา – สำหรับผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการครูต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและยินยอมให้ย้าย ให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย – ส่วนครู สพฐ. ที่ต้องการมาสมัครสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม ทำไม่ได้อยู่แล้ว – หลักสูตรการสอบ แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม […]

ตัวอย่าง เอกสารประกอบการสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) แบบรายงานประวัติและผลงาน

ตัวอย่าง เอกสารประกอบการสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) แบบรายงานประวัติและผลงาน แบบรายงานประวัติและผลงานเพื่อใช้ประกอบการประเมินตัวชี้วัดสำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ(ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 99 พฤศจิกายน 9999 สวัสดีครับผมวันนี้มีเพื่อน ส่งความมาทางแชตบอกว่าอยากจะให้ครูเชียงรายแนะนำการเขียนหรือการทำเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ซึ่งแอดมินก็เลยไปค้นไฟล์เก่าๆที่แอดเคยได้ทำไว้มาแจกให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กำลังจะสอบ มาได้ดาวน์โหลดและนำไปปรับใช้กันครับผม   สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ลิ้งด้านล่างเลยครับผม 1. หน้าปก2. คำนำ3. สารบัญ4 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ภาคผนวก

แจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (จากเว็บไซต์ครูเชียงราย www.kruchiangrai.net) คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 1. ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560 สำนักงานศึกษาธิการภาคมีจำนวนทั้งหมดกี่ภาค ก. 15 ข. 16 ค. 17 ง. 18 2. สำนักงานศึกษาธิการภาค มีหน้าที่ใด ก. พัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ข. สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ค. ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ อํานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ง. เพื่อปฏิบัติภารกิจของ กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ อํานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ 3. ผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการภาค ก. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา […]

กำหนดการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 – ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2559 – รับสมัคร วันที่ 4 – 10 เมษายน 2559 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559 – สอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 – สอบข้อเขียน ภาค ข วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 – สอบสัมภาษณ์ ภาค ค วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 – ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 16 […]

ประกาศสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558

ข่าวเด่นข่าวดังในช่วงนี้คงไม่พ้นเรื่อง ” การประกาศสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 “ ซึ่งหลายท่านก็ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเนื้อหาของประกาศก็มีคร่าวๆดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐ ประกาศ เรื่องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 ซึ่งประกาศนี้ก็ได้มีหนังสือโดยแนบเรื่องมาด้วยอยู่สองเรื่องสำคัญได้แก่ 1. กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 ภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. สำหรับท่านไหนต้องการ ทราบรายละเอียดและอยากเห็นประกาศฉบับจริงจากเว็บต้นสังกัด สามารถคลิกที่ดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์จากลิ้งด้านล่างได้เลยครับผม ดาวน์โหลดไฟล์ ต้นฉบับ : ประกาศสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 […]

หลักสูตรการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ใหม่ล่าสุด!

ว14/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มติที่ประชุม ก.ค.ศ.เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ประกาศวันนี้ (28 กรกฎาคม 2558) เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดที่นี่ > หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ใหม่ล่าสุด

ข้อมูลเตรียมสอบครู

ครูเชียงรายได้รวบรวบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณครูไว้แล้ว โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ออกเป็น 3 หมวดหมู่ คุณครูท่านไหนที่ต้องการศึกษาเรื่องไหนสามารถคลิกได้ที่หัวข้อลิ้งหมวดหมู่ ด้านล่างเลยครับผม

สอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งแรกของผม

สวัสดีทุกท่านครับผม หลายอาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน ผมได้มีโอกาศได้อ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557  ซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตของผม ผมไม่เคยสอบมาก่อน เคยแต่สอบครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  ไปสอบครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากๆคนเยอะมากๆ มาจากกันหลายๆจังหวัด ซึ่งผมได้ลงสมัครสอบเอกคอมพิวเตอร์ ก็สอบไปแล้วสองภาค ทั้ง ภาค ก และ ภาค ข ตอนนี้ก็รอฟังผลประกาศ ว่าผ่านหรือไม่ ถ้าผ่านก็ไปสอบ ภาค ค ต่อครับผม  

สรุปการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 56-57

หลังจากที่มีข่าวจากหนังสือพิมพ์ มากมายหลายฉบับ เสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่อง สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2556  นั้น วันนี้ครูเชียงรายก็จะมาสรุปให้กับว่าที่คุณครูทุกๆท่านได้ทราบกันอีกครั้ง ครับผม โดยหนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คอลัมน์ สถานี ก.ค.ศ. : หลักสูตรการสอบเป็นขรก.ครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย หลักสูตร การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครูให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ ความสามารถ ที่ต้องการของตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่ง ดังนี้ 1.ความรอบรู้ 2.ความสามารถทั่วไป 3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 1.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 2.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ […]

การเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย

หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยนั้น โดยการสอบครูผู้ช่วยนั้น ก็จะพอสรุปได้ดังนี้ (หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง) เรื่องของความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปให้ท่านที่เตรียมสอบครู  อ่านศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องของสังคม เศษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน กฏหมายและนโยบายของรัฐบาล วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และที่ขาดไม่ได้ก็คือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ยังไม่หมดนะครับ ท่านที่จะสอบครู ต้องไปทำความเข้าใจกับ ตัวเลข ภาษาไทย ด้านเหตุผลต่างๆ ด้วยครับ เรียกว่าความสามารถทั่วไปครับ  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ผู้ที่จะสอบครูผู้ช่วยต้องไปศึกษาและอ่านทบทวนทำความเข้าใจในเรื่องของ วินัยและการรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพ  ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู ก็จะออกไปทางแนวให้เราวิเคราะห์จำลอง สถานการณ์ขึ้นมาให้เราได้คิดและแก้ปัญหา ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเทคนิคต่างๆในการสอน ไหวพริบ และข้อสังเกตต่างๆ ท่านที่จะสอบครูต้องเป็นคนที่มีจิตวิทยาการศึกษา ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก็จะเป็น วิชาการศึกษา นั่นเอง ให้ผู้ที่จะสอบครูผู้ช่วยได้ไปศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร หลักการสอน การพัฒนาต่างๆ จิตวิทยาการแนะแนวต่างๆ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และการวัดผลประเมินผลการศึกษา สุดท้ายก็คือวิชาเอกครับ ให้ไปเตรียมตัวกับวิชาเอกไปศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจเพื่อที่จะเตรียมสอบครู […]

Loading...