สอนเสริม

โครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2558

ประชาสัมพันธ์ โครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ผ่าน DLTV สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ผ่าน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนติดตามการออกอากาศรายการ ห้องเรียน DLIT ผ่านช่อง DLTV 14 เพื่อใช้ในการสอนเสริม  ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยเริ่มออกอากาศ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป รายละเอียดดังแนบ Attachments: File Description Creator File size Downloads รายการทีวี 1.doc นิเทศฯ 1086 Kb 497 รายการทีวี 2.docx นิเทศฯ 993 Kb 248 รายการทีวี 3.docx นิเทศฯ 1027 Kb 199 […]

Loading...