วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2563

ค้นหา: สมรรถนะครูผู้ช่วย

คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ

20 ต.ค. 2019
คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ เอกสารคู่มือการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้าง สมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจรายละเอียด กระบวนการและแนวทางการดำเนินงานการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สาหรับหน่วยจัดประชุมปฏิบัติการของสำนัก
Loading...