แจกข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู พร้อมเฉลย

แจกข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู พร้อมเฉลย ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 จรรยาบรรณวิชาชีพครูมี 5 ด้าน 9 ข้อ

ครูเชียงรายดอทเน็ต

19/02/2019

ครูเชียงรายดอทเน็ต

02/12/2018

ครูเชียงรายดอทเน็ต

10/05/2015
1 2