ครูเชียงรายดอทเน็ต

10/08/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

02/03/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

29/08/2020

ครูเชียงรายดอทเน็ต

26/02/2020

ครูเชียงรายดอทเน็ต

09/04/2019

แจกข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู พร้อมเฉลย

แจกข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู พร้อมเฉลย ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 จรรยาบรรณวิชาชีพครูมี 5 ด้าน 9 ข้อ

ครูเชียงรายดอทเน็ต

19/02/2019

ครูเชียงรายดอทเน็ต

02/12/2018
1 2