วันเด็ก

แจกป้ายวันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กใกล้เข้ามาแล้วครับผม ซึ่งแต่ละโรงเรียนก็มีกิจกรรมแตกต่างกันไป แต่ที่คล้ายกันส่วนใหญ่ก็จะมีการแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นเยาวชนดีเด่น มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียนที่ทำกิจกรรมการแสดง แจกขนม ของรางวัล เล่นเกมส์สนุกๆ มีการกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในห้องเรียน แลกของขวัญภายในห้องเรียน ทำความสะอาดห้องเรียน เป็นต้น ปีนี้ก็เป็นอีกปีที่แอดมินได้รับหน้าที่รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันนี้แอดมินก็เลยนำป้ายวันเด็กแห่งชาติมาให้คุณครูได้นำไปใช้กันครับผม ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ตามอัธยาศัย แต่ไม่อนุญาตให้นำไปขายนะครับผม ป้ายไวนิล วันเด็กนี้มีขนาด ขนาด 280 x147 ซม. นะครับผม ลองนำไปปรับใช้กันดูครับผม

แจกใบงาน เขียนเรียงความ เรื่อง วันเด็กแห่งชาติ

ในวันเสาร์ที่ 2 ของ เดือนมกราคม ของทุกปี ก็จะเป็นวันที่เด็กๆรอคอยอีกวันหนึ่ง นั่นก็คือวันเด็กแห่งชาติ นั่นเองครับผม ซึ่งในวันเด็กนั่นเต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกๆมากมาย และมีการแจกขนมนมเนยให้กับเด็กๆ ซึ่งทำให้เด็กที่ได้รับของขวัญหรือขนมนั่นมีความสุขมากๆ ในวันเด็ก วัยรุ่นหรือผู้ใหญ่หลายคน ทุกคนล้วนเคยเป็นเด็กมาก่อนทั้งนั้น ไม่เคยไม่มีใครที่ไม่เคยเป็น และคงจะรู้สึกดีว่า วันเด็กนั้นเรามีความสุขเพียงใด ก่อนจะงานกิจกรรมวันเด็ก ทุกโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อยู่แล้ว และหลายๆองค์กร ก็จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมเขียนเรียงความ กิจกรรมร้องเพลง จัดบอร์ด และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งวันนี้แอดมินเห็นว่ากิจกรรมหลายๆกิจกรรมนั้นดีหมดเลยครับ แต่ยังมีบางกิจกรรมที่ยุคสมัยนี้ต้องเน้นเป็นพิเศษ ก็คือ การอ่านออกเขียนได้ วันนี้แอดมินครูเชียงราย ก็เลยจะมาแจกใบงาน เรื่องการเขียนเรียงความ วันเด็กแห่งชาติ ในวันเด็กมาฝากทุกท่านให้ได้นำไปให้เด็กๆได้ฝึกการเขียนเรียงความกันครับผม ซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดไปปริ้นให้เด็กได้ เขียนเรียงความเรื่องวันเด็กแห่งชาติได้เลยครับผม ดาวน์โหลดใบงาน เขียนเรียงความ เรื่อง วันเด็กแห่งชาติ

ความรู้เรื่อง วันเด็ก

ประวัติวันเด็กแห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกําเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะ ให้ความสําคัญแก่เก ๆ โดยในปี พ.ศ. 2498 นายจี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสติการเด็กระหว่างประเทศได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ให้มีการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสําคัญ และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสําคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อม ให้ตนเองเป็นกําลังของชาติ วัตถุประสงค์ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ สําหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่รัฐบาลไทยกําหนดไว้ คือ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง ความสําคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและ เยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ใน ระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก คําขวัญวันเด็ก คําขวัญวันเด็ก เป็นคําขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคําขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงครามดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชดํา […]

แจกป้ายไวนิลวันเด็กแห่งชาติ

สวัสดีครับผมหลังจากที่แอดมินได้ตั้งคำถามว่าอยากให้แอดมินช่วยเหลืออะไร ก็มีคอมเม้นมามากมายว่าอยากให้ทำอะไรบ้าง แอดมินนั่งอ่านและนั่งตอบคำถามก็เลยทำตามคำขอครับ วันนี้ก็มีหนึ่งท่านที่ขอมาก็คือป้ายไวนิลวันเด็กแห่งชาติ แอดมินก็เลยจัดให้ครับวันนี้คือมาแจกป้ายไวนิลแห่งชาติ ขนาด 280 เซ็นติเมตร คูณ 150 เซ็นติเมตร ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Photoshop เอาไปแก้ไขได้เลยครับผม หรือไฟล์ JPG เอาไปแก้ไขได้เลยครับผม ซึ่งแอดมินก็ได้ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์หลายๆที่นำมายำๆแล้วก็ออกมาเป็นแบบอย่างที่เห็นครับ ท่านไหนเอาไปต่อยอด ส่งมาโชว์กันบ้างนะครับผม อิอิ ดาวน์โหลดไฟล์ JPG ดาวน์โหลดไฟล์ Tif ปล.    “วันเด็กแห่งชาติ” ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี

Loading...