ล็อคบุ๊ค

แจกปก ฟอร์มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สำหรับเขียนมือ

สวัสดีครับผมวันนี้แอดมินครูเชียงรายมีหน้าปก Logbook สำหรับเขียนมือมาแจกครับผม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งตอนนี้ทางผู้พัฒนาโปรแกรมก็ได้ดำเนินการสร้างโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่โปรแกรมก็ยังมีข้อติดขัดอยู่บ้างทางผู้พัฒนาโปรแกรมก็ได้พัฒนาแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ฟอร์มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สำหรับเขียนมือ แต่ก็มีคุณครูหลายท่านที่ไม่ถนัดการใช้โปรแกรม ก็เลยเกิดไอเดียสร้าง ฟอร์มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สำหรับเขียนมือ Logbook สำหรับเขียนมือขึ้นมาเพื่อให้คุณครูได้ทำการเขียนเองลงไปในเล่มก็ถือว่าเป็นการบันทึกเตรียมข้อมูลไว้ก็ถือว่าดีไปอีกอย่างครับผม วันนี้แอดมินก็เลยอยากจะมาแจกหน้าปก Logbook เขียนมือให้ลองนำไปใช้กันครับผม ตัวอย่าง สำหรับคุณครูท่านไหนที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดหน้าปก ฟอร์มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สำหรับเขียนมือ ไปใช้ได้ตามสบายเลยนะครับหรือจะนำไปแก้ไขใช้เป็นปกงานอื่นๆได้หมดเลยครับผม สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งไฟล์ JPG และไฟล์ Tiff ได้เลยครับผม ดาวน์โหลด https://drive.google.com/file/d/1274K1ufGqy3etUree9npcE1KsMOSNVhj/view?usp=sharing  

ดาวน์โหลด โปรแกรม Logbook Teacher

เดือน กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมานี้ทาง สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศให้คุณครูใช้ Log book อย่างเป็นทางการครับ สำหรับคุณครูท่านไหนที่จะส่ง ว. 21 หล้ง วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป คุณครูจะต้องมีไฟล์ Log book และใช้แบบฟอร์มใหม่ตามแนวทางใหม่นี้เท่านั้นครับ วันนี้แอดมินเลยอยากให้คุณครูเข้าไปดาวน์โหลด โปรแกรม Log book ตัวจริง พร้อมกับเอกสารคู่มือที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยฐานะของครูเราครับ เชิญดาวน์โหลด Logbook 7 ตุลาคม 2561 ล่าสุด คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม Log book 

หน้าตาโปรแกรม Logbook ครู

ในอีกไม่กี่เดือน คุณครูทุกท่านก็คงจะต้องได้เริ่มใช้โปรแกรม logbook เพื่อการประเมินวิทยาฐานะแล้วนะครับ วันนี้แอดมินครูเชียงราย ก็เลยนำหน้าตาโปรแกรมมาให้คุณครูเราได้ชมได้ศึกษากันก่อนครับผม Logbook คู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เป็นเอกสารที่สํานักงาน ก.ค.ศ. จัดทําขึ้นสําหรับข้าราชการครู สายงานการสอน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ในการบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา เพื่อประกอบการเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะในการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สําหรับข้าราชการครู สายงานการสอนตามคู่มือนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้ใช้การบันทึกลงในโปรแกรมไฟล์ ที่ชื่อว่า “LogbookTeacher” ซึ่งต้องเปิดผ่านโปรแกรม Microsoft Excel ศึกษาเรื่อง Logbook เพิ่มเติม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือโปรแกรม LogbookTeacher

คู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เป็นเอกสารที่สํานักงาน ก.ค.ศ. จัดทําขึ้นสําหรับข้าราชการครู สายงานการสอน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ในการบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา เพื่อประกอบการเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะในการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สําหรับข้าราชการครู สายงานการสอนตามคู่มือนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้ใช้การบันทึกลงในโปรแกรมไฟล์ ที่ชื่อว่า “LogbookTeacher” ซึ่งต้องเปิดผ่านโปรแกรม Microsoft Excel For Windows โดยท่านสามารถ Download ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.otepc.go.th/LogbookTeacher ดาวน์โหลดคู่มือ 

กคศ.ออกคู่มือ logbook เก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อทำวิทยฐานะใหม่

ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook forTeacher) ตัวอย่างการเขียน logbook ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู(Logbook for teacher) วันที่……………………เวลา……..ถึง เวลา…………….สถานที่………………. ผู้ร่วมวง PLC / ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้…………………………….จำนวน……..คน 1. งาน / เรื่อง …………………………………………………………………… 2. กิจกรรม……………………………………………………………………….. 3. บันทึกผลการเรียนรู้/องค์ความรู้ที่ได้รับ …………………………………………. 4. ประทับใจอะไรในครั้งนี้  ลงชื่อ…………………. ผู้รับรอง……………………… ดาวน์โหลด LogbookTeacher_06092560

คู่มือการใช้งาน Logbook สําหรับข้าราชการครูสายงานการสอนเพื่อขอประเมินวิทยฐานะ

คู่มือการใช้งาน Logbook สําหรับข้าราชการครูสายงานการสอนเพื่อขอประเมินวิทยฐานะ Logbook เป็นสมุดสำหรับบันทึกเหตุการณ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน หรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนรู้ ฯลฯ อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียน ระบบการศึกษาของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในรูปแบบ “PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ดาวน์โหลด : คู่มือการใช้งาน Logbook สำหรับข้าราชการครู สายงานการสอน เพื่อขอประเมินวิทยฐานะ สำนักงาน

Loading...