ครูเชียงรายดอทเน็ต

26/01/2021

ครูเชียงรายดอทเน็ต

02/01/2020

ครูเชียงรายดอทเน็ต

02/10/2019

ครูเชียงรายดอทเน็ต

01/07/2019

ครูเชียงรายดอทเน็ต

21/06/2019

ครูเชียงรายดอทเน็ต

21/06/2019

ครูเชียงรายดอทเน็ต

20/06/2019

ดาวน์โหลดแผนการสอนลูกเสือ

การลูกเสือเป็นกระบวนการฝึกอบรมเด็กชายให้เจริญเติบโตขึ้นสมกับเป็นลูกผู้ชาย เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติ และเป็นกำลังคนชั้นดีของประทศต่อไป ลอร์ดเบเดน โพเอลล์ได้จัดตั้งขบวนการลูกเสือขึ้นเป็นหลักในประเทศอังกฤษ ปี พ.ศ. 2450 ก็เพื่อสนองความต้องการของเด็กแต่ละคนและเป็นการให้เด็กได้ฝึกหัดทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

ครูเชียงรายดอทเน็ต

04/04/2019

ครูเชียงรายดอทเน็ต

04/06/2015
1 2