ภาพฝ่ามือ

การพิมพ์ภาพฝ่ามือและระบายสีตกแต่งด้วยสีเทียน

การพิมพ์ภาพฝ่ามือและระบายสีตกแต่งด้วยสีเทียน กิจกรรมการพิมพ์ภาพฝ่ามือ คือ การใช้สีเทียนหรือสีเมจิกลากตามรูปร่างลักษณะของฝ่ามือ และระบายสีตกแต่งตามจินตนาการ เป็นการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กให้คล่องแคล่ว และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตา ทำงานศิลปะตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง จุดประสงค์ 1. ใช้ฝ่ามือวางทับลงบนกระดาษวาดได้ 2. ใช้มือจับสีเทียนลากเส้นไปตามโครงร่างของฝ่ามือได้อย่างคล่องแคล่ว 3. พิมพ์ภาพฝ่ามือและระบายตกแต่งด้วยสีเทียนได้อย่างคล่องแคล่ว 4. กล้ามเนื้อมือและสายตามีการประสานสัมพันธ์กัน สื่อ/อุปกรณ์ 1. กระดาษวาด 2. สีเทียน ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับเพื่อดู

Loading...