พ.ร.บ.

ดาวน์โหลด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ศึกษาให้เข้าใจรู้กฎกติกาการใช้งานไว้ก่อนก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เราเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายได้ ครับผม ดาวน์โหลด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560

ลูกจ้าง พนักงานฯ ควรทราบ พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ครูอัตรจ้าง พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำไม่ควรพลาด ตอนนี้ พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น ออกมาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด : พ.ร.บ. ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้นมีผลบังคับใช้วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ที่มา : http://www.sso.go.th/

Loading...
Skip to toolbar