พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560

ดาวน์โหลด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ศึกษาให้เข้าใจรู้กฎกติกาการใช้งานไว้ก่อนก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เราเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายได้ ครับผม ดาวน์โหลด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560

Loading...
Skip to toolbar