ครูเชียงรายดอทเน็ต

26/08/2020

ครูเชียงรายดอทเน็ต

01/12/2019

เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

ครูเชียงรายดอทเน็ต

13/10/2019

ครูเชียงรายดอทเน็ต

18/08/2019

ครูเชียงรายดอทเน็ต

23/03/2019

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (การเลื่อนเงินเดือน)

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (การเลื่อนเงินเดือน) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ครูเชียงรายดอทเน็ต

23/01/2019

ครูเชียงรายดอทเน็ต

19/11/2013