ประชุมกอง

พิธีเปิดและปิดประชุมกอง สำหรับผู้สอน

เรื่อง  พิธีเปิดและปิดประชุมกอง (  สำหรับผู้สอน  ) 1.  พิธีเปิดประชุมกอง ผู้กำกับลูกเสือ      ยืนหน้าเสาธง ห่างเสาธงประมาณ   3   ก้าว   ให้สัญญาณเรียกแถว  “  กอง  ”     ทำสัญญาณมือเรียกแถวครึ่งวงกลม   ลูกเสือ       เข้าแถวเป็นรูปครึ่งวงกลม หมู่ที่  1   อยู่ทางซ้ายมือผู้กำกับ  เรียงลำดับไปจนถึงหมู่สุดท้าย  นายหมู่ของหมู่ที่ 1   ผู้กำกับ  และรองนายหมู่ของหมู่สุดท้าย   ยืนอยู่แนวเดียวกัน     ส่วนรองผู้กำกับ   จะยืนอยู่หลังเสาธงเป็นแถวหน้ากระดาน   แถวเดียวห่างจากเสาธงพอประมาณ    การจัดแถวระยะเคียงให้ลูกเสือยกศอกข้างซ้าย  ฝามือแตะเอว   ส่วนรองนายหมู่  (ยกเว้นหมู่สุดท้าย) ให้เหยียดแขนช้ายออกด้านข้าง   เพื่อเว้นช่องว่างระหว่างหมู่ 1 ช่วงแขน    และลูกเสือทุกคนสะบัดหน้าไปทางขวา    ( ยกเว้นนายหมู่ของหมู่ที่ 1 )  ผู้กำกับลูกเสือ       เมื่อเห็นเรียบร้อย  สั่ง  ”  กอง  –  นิ่ง  “ ลูกเสือ      ลดมือลงและสะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรง ผู้กำกับลูกเสือ     […]

Loading...