ทฤษฎีการวางเงื่อนไข

พาฟลอฟ Pavlov ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค

พาฟลอฟ Pavlov ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค   ก่อนวางเงื่อนไข ขั้นที่ 1 สั่นกระดิ่ง CS >>>> ไม่เกิดปฏิกริยาสะท้อน ขั้นที่ 2 พ่นผงเนื้อ UCS >>>>น้ำลายไหล UCR

Loading...