ดาวน์โหลดแผนการสอนลูกเสือ

การลูกเสือเป็นกระบวนการฝึกอบรมเด็กชายให้เจริญเติบโตขึ้นสมกับเป็นลูกผู้ชาย เพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติ และเป็นกำลังคนชั้นดีของประทศต่อไป ลอร์ดเบเดน โพเอลล์ได้จัดตั้งขบวนการลูกเสือขึ้นเป็นหลักในประเทศอังกฤษ ปี พ.ศ. 2450 ก็เพื่อสนองความต้องการของเด็กแต่ละคนและเป็นการให้เด็กได้ฝึกหัดทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

ครูเชียงรายดอทเน็ต

04/04/2019

ครูเชียงรายดอทเน็ต

14/12/2015

ครูเชียงรายดอทเน็ต

20/05/2015

ครูเชียงรายดอทเน็ต

24/04/2014

ครูเชียงรายดอทเน็ต

07/09/2013
1 2