ฐานข้อมูล

รวมเว็บไซต์ ฐานข้อมูลวิจัยต่างประเทศ

สวัสดีครับผมวันนี้แอดมินมีเว็บไซต์เกี่ยวกับวิจัยจากต่างประเทศมาแนะนำให้ทุกท่านได้ลองเข้าไปศึกษาหาความเพื่อนำมาประกอบกับการวิจัยของเราครับผม เว็บไซต์เหล่านี้เป็นเว็บไซต์ที่มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับวิจัยมากมายเลยครับผม ซึ่งแต่ละเว็บนั้นข้อมูลเยอะมากๆครับเป็นของต่างประเทศ ยังไงลองเข้าไปหาข้อมูลหาวิจัยใช้งานดูนะครับผม http://pubs.acs.org/       http://ebook.thailis.or.th/         http://www.emeraldinsight.com/         http://www.sciencedirect.com/         http://portal.igpublish.com/         http://link.springer.com/           http://login.webofknowledge.com/         http://dl.acm.org/dl.cfm

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 1. ข้อดีของการใช้ฐานข้อมูลคือข้อใด ก. สามารถเขียนโปรแกรมดึงข้อมูลได้ ข. ลดเวลาการเตรียมข้อมูล ค. ลดความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูล ง. ลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล

ฐานข้อมูลด้านการศึกษา สพฐ.

ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ของสพฐ. •ฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC •ฐานข้อมูลครูและบุคลากร •ฐานข้อมูลโรงเรียน •ฐานข้อมูลผู้จบการศึกษาออนไลน์ •ข้อมูลสิ่งก่อสร้างและอาคารเรียนบนเว็บไซต์ •ข้อมูลครุภัณฑ์ทางการศึกษารายโรงเรียน •ข้อมูลตัวชี้วัดทางการศึกษา (EFA) •การนำเสนอผ่านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) อ้างอิง : powerpoint DMC 56 (อ.เสริมสุข)   นโยบายในการจัดทำข้อมูลของ สพฐ. วางแผนการจัดเก็บข้อมูล ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและไม่เพิ่มภาระงาน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ส่งเสริมสนับสนุนระบบ Hardware ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ Software ให้มีประสิทธิภาพ อ้างอิง : การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

Loading...