วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

ค้นหา: งานนำเสนอ

ตัวอย่าง เพาเวอร์พ้อยนำเสนอครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ล่าสุด

05 มี.ค. 2020
ตัวอย่าง เพาเวอร์พ้อยนำเสนอครูผู้ช่วย เกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วย 2561 ใหม่ล่าสุด รายงานผลการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ใหม่ล่าสุด!! เกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วย 2561 📌การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 สำหรับครูผู้ช่วยที่บรรจุตั้งแต่ 1 ต.ค.61