วันอาทิตย์, 26 มกราคม 2563

ค้นหา: ความปลอดภัยในโรงเรียน

แนวทางปฏิบัติ สพฐ ความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

29 ก.ย. 2019
แนวทางปฏิบัติ สพฐ ความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านการศึกษาทั้งระบบเพราะนอกจากจะทำให้บุคลากรทำงานอย่างเป็นสุข นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ ยังมีผลต่อพัฒนาการในด้านอื่นๆ ของนักเรียนอีกด้วย ทั้งเป็นปัจจัยที่จะสร้างความเชื่อม
Loading...