แจกอินโทร คลิปการสอนของครู ซึ่งจะใช้ในการประเมิน ว9 ว.PA

การแจกอินโทร คลิปการสอนของครู ว9 วPA ในครั้งนี้ อ้างอิงจาก ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ครูเชียงรายดอทเน็ต

02/06/2021