ครู

แจกป้ายไวนิลวันครู

16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยอีกวันหนึ่ง นั่นคือ วันครู นั่นเองครับผม จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก ทำให้เราเป็นคนดีมีความรู้ วันนี้แอดมินเลยจัดทำป้ายไวนิล วันครู ขนาด 400×150 ซม. เพื่อนำมาแจกให้กับคุณครูทุกท่านครับผมสามารถดาวน์โหลดไปปรับแต่งแก้ไขได้เลยครับผม ดาวน์โหลดไฟล์ Tif ดาวน์โหลดไฟล์ JPG

ตัวอย่างเอกสารในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

ตัวอย่างเอกสารในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย จัดโต๊ะให้สวยงามแล้วนำผลงานของเราไปเสนอได้เลยครับผม (แต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันครับ) แต่ที่เหมือนกันคือเราต้องประเมิน 2 ปี 8 ครั้งครับผม ให้ตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน หมวดที่1 การปฏิบัติตน , หมวดที่2 การปฏิบัติงาน ครับผม 1. วีดีทัศน์นำเสนอประวัติส่วนตัวและผลงาน 2. แผ่นพับ (นำเสนอการทำงาน) 3. SAR (คำสั่งต่างๆ) 4. วิจัยในชั้นเรียน 5. นวัตกรรม 6. เกียรติบัตร 7. แฟ้มภาพ 8. บอร์ดแสดงภาพรวม 9. แบบประเมินครูผู้ช่วยให้คณะกรรมการ 10. แผนการจัดการเรียนรู้ 11. ผลงานใบประกาศ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : – หลักเกณฑ์และวิธํีการประเมิน/แบบประเมิน

“เงิน” ซื้อครูได้มั้ย? บทพิสูจน์ครูคุณธรรม…

สวัสดีครับผมวันนี้แอดมินครูเชียงรายได้มีโอกาสได้ดูคลิปวีดีโอจากเพจ Toolmorrow ชื่อคลิปวีดีโอว่า “ครูคุณธรรม” ซึ่งแอดมินดูแล้วก็รู้สึกประทับใจเป็นอยากมากก็เลยอยากจะนำคลิปวีดีโอนี้มามาบอกต่อและเผยแพร่ให้กับทุกๆคนได้ชมได้ดูกันครับผม  “เงิน” ซื้อครูได้มั้ย? บทพิสูจน์ครูคุณธรรม… ขอบคุณที่มา https://web.facebook.com/toolmorrow/

ครูผู้ช่วยคืออะไร

วันนี้ครูเชียงรายจะมาสรุปคำถามที่ว่า ครูผู้ช่วยคืออะไร ? แบบบ้านๆ ให้ทุกท่านได้เข้าใจและทราบว่าครูผู้ช่วยคืออะไร จะต้องสอบยังไง ได้เงินเดือนเท่าไหร่ ครูผู้ช่วยจะบรรจุที่ไหนได้บ้าง ให้ทุกท่านได้เข้าใจกันครับผม ครูผู้ช่วย คือ ตำแหน่งข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี ผู้ที่จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูฯ จะเป็นครูผู้ช่วยต้องสอบอะไรบ้าง 1. ภาค ก ความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน และกฎหมายการศึกษาต่างๆ ตัวเลข ภาษาไทย ภาษาอังกฤษฯลฯ 2. ภาค ก วินัย คุณธรรม มาตฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะฯลฯ 3. ภาค ข วิชาการศึกษา หลักสูตร วิจัย จิตวิทยา สื่อ การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียนฯลฯ 4. ภาค ข วิชาเอก (จบอะไรมาก็สอบอันนั้น เช่น จบภาษาไทย คอมพิวเตอร์ สังคมฯลฯ 5. ภาค ค สอบสัมภาษณ์ […]

เตือนตน เตือนใจ ข้าราชการ

เตือนตน เตือนใจ ข้าราชการ คือ ข้าของแผ่นดิน “ข้าราชการมิใช่อภิสิทธิ์ชน หากแต่จักต้องบำเพ็ญตนให้เป็นแบบอย่างของคนดีแก่สังคม” – กรมพระยาดำรงราชานุภาพ – ……………………..……………………..… เว็บไซต์ครูเชียงรายดอทเน็ต ขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการไทยทุกท่านครับผม http://www.kruchiangrai.net/ เพลง จำขึ้นใจ จาก Pr kohMrSaxman Produce & Music By Koh Mr.Saxman Lyric By สุรักษ์ สุขเสวี Sax By โก้ เล็ก เพลงนี้จัดทำขึ้นเพื่อ “ข้าราชการพลเรือน” ทุกท่าน Link : https://www.youtube.com/watch?v=H1I15O1Xjwo

ภาพถ่าย ชุดครูไทย

ผมและพี่ชายได้มีความคิดที่จะเก็บภาพความทรงจำดีๆ ไว้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจและอยากจะนำเสนอภาพ ภาพถ่ายครูไทย ชุดนี้ให้คนไทยได้เห็นความสำคัญของครูไทย  โดยมีคอนเซปต์งานออกมาในรูปแบบของครูที่อยู่บ้านนอก ชนบท ลำบากๆ ซึ่งรักในการสอน มีความศรัทธา ในวิชาชีพครู และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ ให้กับเด็กไทย ซึ่งแรงบันดาลใจได้มาจากหนังเรื่อง ครูบ้านนอก

ครูผู้ปิดทองหลังพระ

วันนี้ครูเชียงรายมีโอกาสได้ไปค้นคว้าหาความหมายของคำว่า “ครู”  ครูที่ตั้งใจอบรมสั่งสอนศิษย์ และได้มีโอกาสได้ไปเจอข้อความที่เว็บไซต์ ได้เขียนไว้ ว่า ครูไทยมากมายที่ก้มหน้าก้มตาสอนๆ ด้วยความรักเด็ก เอาใจใส่เด็กจนแทบ ไม่มีเวลาทำอาจารย์ในระดับใดๆ และก็ไม่มีเงินมากพอที่จะมาส่งเสริมความก้าวหน้าใดๆ ไม่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ส่งไปประเมินด้วยเครื่องกรองหลากมาตรฐาน ปิดทองง่วนๆอยู่หลังพระ แต่ไม่ได้รับรางวัลอันถือว่าไว้ประดับเกียรติ (เอาไว้ยึดถือ) แต่เชื่อว่าหากท่านเหล่านั้นเป็นครู ที่แท้ รู้ค่าตัวตนความเป็นครู แม้ไม่ได้เป็นครูดีเด่น ดีจริง ดีแท้ ก็คงไม่ท้อแท้หรือเสียกำลังใจ รางวัลของครู หรือ ความเป็นครูไม่ได้อยู่ที่โล่ห์…หรือว่าใครเป็นผู้ให้ แต่อยู่ที่คำว่า “ครู” ที่เด็กเรียกเราด้วยความเคารพรักต่างหาก เครดิตที่มา : http://www.gotoknow.org/posts/420304 ซึ่งอ่านแล้วซึ้งและโดนใจมากๆครับผม อ่านแล้วทำให้ครูที่อยู่เบื้องได้เกิดพลังและความภาคภูมิใจเป็ฯอย่างมากครับผม

คุณธรรมสำหรับครู

คุณธรรมสำหรับครู คือ คุณงามความดีของบุคคลที่เป็นครู ซึ่งได้กระทำไปด้วยความสำนึกในจิตใจโดยมีเป้าหมายว่าเป็นการกระทำความดี หรือเป็นพฤติกรรมที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม

ครูมืออาชีพ

ลักษณะของครูมืออาชีพ หมายถึง เครื่องหมายที่ชี้ให้เห็นความเป็นวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณลักษณะที่ดีของครูอันเป็นที่ต้องการของสังคม ที่ครูต้องมีความรักและความเมตตาต่อศิษย์ เสียสละ หมั่นเพียรศึกษา ปรับปรุงวิธีการสอนเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เอาใจใส่ต่อศิษย์ทุกคนเป็นกำลังใจและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์ เพื่อให้เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นแบบอย่างที่ดีมีจรรยาบรรณ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รักความยุติธรรมยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคน มีอุดมการณ์ ยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจของตนเองโดยมีปัจจัยส่งเสริมของความเป็นครูที่ดี คือ (1) อุดมการณ์ของครู (2) คุณลักษณะของความเป็นครูที่ดี (3) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (4) คุณธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ที่มา : หนังสือคู่มือ เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย

ความเป็นครู

  ความเป็นครู มาจากคำว่า  ครู หรือคุรุ ในภาษาไทย มาจากคำว่า คุรุธาตุ หรือ ครธาตุ  ซึ่งแปลความได้ว่าเป็นผู้ที่หนักในวิชาความรู้ ในคุณธรรม และในภารกิจการงาน รวมทั้งการทำหน้าที่ยกย่องเชิดชูศิษย์ของตนเอง

สพฐ. รับสมัครครูหรือบุคลากรเข้าร่วมอบรม การจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน

เรียน: ผู้สนใจ เรื่อง: รับสมัครครูหรือบุคลากรในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยใช้โปรแกรม OBECLMS Version ๓.๒ รายละเอียด สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เปิดรับสมัครครูหรือบุคลากรในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยใช้โปรแกรม OBECLMS Version ๓.๒ จำนวน 2 รุ่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  : โครงการและใบสมัคร ที่มา : http://www.obec.go.th/documents/30967

การนำหมวดหมู่ขึ้นไปโชว์ที่ Main Menu WordPress

การนำหมวดหมู่ขึ้นไปโชว์ที่ Main Menu wordpress (ปล.ขออภัยเสียงบันทึกไม่ค่อยดีครับ)  ผิดพลาดประการใด ขอ อภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

Loading...