วันเสาร์, 1 ตุลาคม 2565

ค้นหา: ครูผู้ช่วย

ตัวอย่างไฟล์เวิร์ด แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ย้อนหลัง 3 ปี สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ (ภาค ค)

03 พ.ค. 2021
ตัวอย่างไฟล์เวิร์ด แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ย้อนหลัง 3 ปี สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ (ภาค ค) แบบรายงานประวัติและผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ประกอบการรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบ

ตัวอย่าง เพาเวอร์พ้อยนำเสนอครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ล่าสุด

05 มี.ค. 2020
ตัวอย่าง เพาเวอร์พ้อยนำเสนอครูผู้ช่วย เกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วย 2561 ใหม่ล่าสุด รายงานผลการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ใหม่ล่าสุด!! เกณฑ์การพัฒนาครูผู้ช่วย 2561 📌การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 สำหรับครูผู้ช่วยที่บรรจุตั้งแต่ 1 ต.ค.61
    • 1
    • 2