ข้าราชการครู

เตือนตน เตือนใจ ข้าราชการ

เตือนตน เตือนใจ ข้าราชการ คือ ข้าของแผ่นดิน “ข้าราชการมิใช่อภิสิทธิ์ชน หากแต่จักต้องบำเพ็ญตนให้เป็นแบบอย่างของคนดีแก่สังคม” – กรมพระยาดำรงราชานุภาพ – ……………………..……………………..… เว็บไซต์ครูเชียงรายดอทเน็ต ขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการไทยทุกท่านครับผม http://www.kruchiangrai.net/ เพลง จำขึ้นใจ จาก Pr kohMrSaxman Produce & Music By Koh Mr.Saxman Lyric By สุรักษ์ สุขเสวี Sax By โก้ เล็ก เพลงนี้จัดทำขึ้นเพื่อ “ข้าราชการพลเรือน” ทุกท่าน Link : https://www.youtube.com/watch?v=H1I15O1Xjwo

ระเบียบการติดอินทรธนูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระเบียบการติดอินทรธนูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ความหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการครูตาม (จ.18) หมายถึง ข้าราชการครูที่กำหนดไว้ตาม จ.18 ของโรงเรียน ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่าจำนวนข้าราชการครูที่สอนในโรงเรียนจริง เนื่องจากมีข้าราชการครูบางส่วนไปช่วยราชการที่โรงเรียนอื่นหรือศึกษาต่อ หรือข้าราชการครูจากโรงเรียนอื่นมาช่วย

กำหนดจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กำหนดจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. มีความเมตตากรุณาต่อศิษย์ 2. มีความเที่ยงธรรม 3. ปฏิบัติตนในกรอบศีลธรรมอันดี 4. สามัคคีไม่ข่มเหงรังแก กลั่นแกล้ง 5. ไม่กระทำอันเป็นการลบหลู่ 6. ละเว้นกับการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรม

โครงสร้างวินัยข้าราชการครู

  โครงสร้างวินัยข้าราชการครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

Loading...