ข้อสอบคอม

แบบทดสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แบบทดสอบ วิชาคอมพิวเตอร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 คำสั่ง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 1.  ข้อใดไม่จัดเป็นข้อมูล ก.  ฝ้ายนับเงินที่เหลือจากการซื้อของ ข.  ก้อยไปซื้อยาตามไปสั่งแพทย์ ค.  นิดสำรวจราคาผักในตลาด ง.  เก่งสอบถามราคาหนังสือ 2.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของข้อมูล ก  ช่วยในการวางแผน ข. ช่วยในการตัดสินใจ ค. ช่วยให้ทราบข้อมูลที่แท้จริง ง. ช่วยให้เกิดการแข่งขันทำธุรกิจต่าง ๆ 3.  แหล่งข้อมูลใดให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ก. ปอฟังยายเล่าประวัติของชุมชน ข. แดงเล่าเรื่องไปเที่ยวให้โต้งฟัง ค. พิมเขียนจดหมายไปหาเพื่อน ง. นกสำรวจต้นไม้ในโรงเรียน 4. “นิชาเก็บรวบรวมภาพไว้เพื่อศึกษา”  ประเภทของข้อมูลนี้เรียกว่า ก. ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ ข. ข้อมูลที่เป็นตัวเลข ค. ข้อมูลภาพ ง. ข้อมูลเสียง 5. ข้อมูลข้อใดที่ไม่จัดเป็นตัวอักขระ ก. หมายเลขโทรศัพท์ ข. ทะเบียนรถยนต์ ค. […]

รวมข้อสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ 10 ชุด

หลังจากที่ครูเชียงรายได้เปิดเว็บไซต์มาก็ได้ทำการเผยแพร่ข้อสอบคอมพิวเตอร์มานับได้ก็ 10 ชุดพอดี วันนี้ผมจึงได้รวบรวมข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ที่ได้ทำการแต่งเองและรวบรวมมาเผยแพร่ที่นี่อีกครั้ง เพื่อง่ายแก่การค้นหาผมจึงได้นำทั้ง 10 บทความมารวมไว้ที่นี่แล้วครับผม สนใจชุดไหนสามารถคลิกที่ลิ้งเข้าไปดูได้เลยครับผม 1. ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 2. ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ปัญหา และการเขียนอัลกอริธึมโปรแกรม 3. ข้อสอบคอมพิวเตอร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 4. ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 5. ข้อสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย 6. ข้อสอบ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 พร้อมเฉลย 7. ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ 8. ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ 9. ข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 ข้อ พร้อมเฉลย 10. ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20ข้อ พร้อมเฉลย  

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

1. ก่อนลงมือทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์เราควรปิดเครื่องทิ้งไว้ ประมาณกี่นาที ก.  5-10 นาที                                       ข.  1-5 นาที ค.  15-20 นาที                                     ง.   ทำความสะอาดได้ทันทีหลังจากปิดเครื่อง

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Dreamweaver

วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 30 นาที เป็นข้อสอบแบบปรนัยจำนวน 20 ข้อ มาตรฐาน 1. เว็บเพ็จเบื้องต้น 2. การสร้างเว็บเบื้องต้น 3. แต่งเติมเว็บเพจด้วยกราฟิก

Loading...