การศึกษาพิเศษ

เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 (การศึกษาพิเศษ)

สรุปจำนวนกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปี การศึกษา 2556 การแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม) ขอบคุณที่มา โรงเรียนลองวิทยา ครับผม วิธีการดาวน์โหลด สามารถทำตามได้จากภาพด้านล่างนี้ครับผม ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 (การศึกษาพิเศษ)  ร่าง-เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 หมายเหตุ : เกณฑ์การแข่งขันนี้ ยังไม่มีความสมบูรณ์ 100 % ต้องรอฉบับจริงจากสพฐ. หลังจากวันที่ 6 กรกฎาคม 2556

Loading...