การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด นิยามคำศัพท์หลักสูตรฯ

วันนี้ครูเชียงรายมีโอกาศได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ คำศัพท์หลักสูตร ครับผม ตามที่น้องๆแนะนำมาว่าอยากจะได้มาศึกษา และค้นไปค้นมาก็ไปเจอ นิยามคำศัพท์หลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จัดทำโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ก็เลยนำมาฝากคุณครูทุกท่านครับผม สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดไปอ่านไปศึกษากันได้ครับผม ดาวน์โหลดที่นี่ >> นิยามคำศัพท์หลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของไฟล์และ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยครับผม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ประกอบไปด้วย 1. วิสัยทัศน์ 2. หลักการ 3. จุดหมาย 4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 6. มาตรฐานการเรียนรู้ 7. ตัวชี้วัด 8. สาระการเรียนรู้แบะมาตราฐานการเรียนรู้ 9. กิจกรรรมพัฒนาผู้เรียน 10. ระดับการศึกษา 11. การจัดเวลาเรียน 12. โครงสร้างเวลาเรียน 13. การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 14. การจัดการเรียนรู้ 15. สื่อการเรียนรู้ 16. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 17. เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 18. เอกสารหลักฐานการศึกษา 19. การเทียบโอนผลการเรียน 20. การบริหารจัดการหลักสูตร  

Loading...