การย้าย

การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 8022 การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ซึ่งแอดมินเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ครูเราทุกคนต้องศึกษาต้องทราบต้องรู้ครับผม ก็เลยอยากนำเสนอเรื่องของการย้ายครับ  สำหรับท่านไหนที่อยากย้ายกลับบ้านขอให้ได้ย้ายด้วยเถิด…สาธุ อิอิ

ว18/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

ว18/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ว18/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา แบ่งเป็น ๓ กรณี ดังนี้ ๑. การย้ายกรณีปกติ  ได้แก่ ๑.๑ การย้ายเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส ๑.๒ การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา ๑.๓ การย้ายเพื่อกลับภูมิลำเนา ๑.๔ การย้ายด้วยเหตุผลอื่น เช่น การย้ายเพื่อความสะดวกในการเดินทาง การย้ายเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ๒. การย้ายกรณีพิเศษ  ได้แก่ ๒.๑ การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง ๒.๒ การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต ๒.๓ การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา หรือคู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง ๓. การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  ได้แก่ ๓.๑ การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา ๓.๒ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓.๓ การย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ ที่มา : หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด จะย้ายไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาอื่น

Loading...