ครูเชียงรายดอทเน็ต

17/07/2020

แนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสารเพื่อรับการประเมิน ตามแนวทาง ว21

แนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสารเพื่อรับการประเม […]

ครูเชียงรายดอทเน็ต

19/11/2019

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ล่าสุด 28 มีนาคม 2562

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ล่าสุด 28 มีนาคม 2562

ครูเชียงรายดอทเน็ต

29/03/2019

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

ตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูเชียงรายดอทเน็ต

23/01/2019

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม่ล่าสุด

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม่ล่าสุด

ครูเชียงรายดอทเน็ต

22/01/2019