ครูเชียงรายดอทเน็ต

25/03/2020

ครูเชียงรายดอทเน็ต

18/02/2019

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

ตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูเชียงรายดอทเน็ต

23/01/2019

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม่ล่าสุด

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม่ล่าสุด

ครูเชียงรายดอทเน็ต

22/01/2019