การกำหนดอัตราส่วนของหน้าจอ

การกำหนดอัตราส่วนของหน้าจอ

การกำหนดอัตราส่วนของหน้าจอ เพื่อกำหนดหน้าจอที่เราต้องการแสดงผล การกำหนดอัตราส่วนหน้าจอในโปรแกรม Windows Live Movie Maker มีอยู่สองแบบ แบบ จอกว้าง 16:9 และมาตรฐาน 4:3 หลังจากที่ทำงานเสร็จแล้ว การนำงานนำเสนอของเราไปเปิดในที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเปิดในคอม หรือเปิดในทีวีสรุปแล้วให้เลือกให้เหมาะสมกับงานของเรานะครับผม

Loading...