กล่าวรายงาน

การตรวจและการรายงานของลูกเสือ

การตรวจและการรายงาน การตรวจในพิธีเปิดประชุมกองนี้   จะตรวจได้   2   วิธี    ถ้ารองผู้กำกับมีจำนวนเพียงพอก็จะให้รองผู้กำกับเป็นผู้ตรวจ    แต่ถ้าจำนวนรองผู้กำกับไม่เพียงพอ   ก็จะให้นายหมู่เป็นผู้ตรวจ รองผู้กำกับลูกเสือเป็นผู้ตรวจและรายงาน ผู้กำกับลูกเสือจะนัดหมายรองผู้กำกับก่อนที่จะทำการตรวจ เช่น จะให้ตรวจเล็บมือ   ฟัน   ผ้าเช็ดหน้า   เชือก   อุปกรณ์การเรียนอื่น ๆ   หรืออาวุธประจำตัว ผู้กำกับลูกเสือ         สั่งให้รองผู้กำกับตรวจอาวุธประจำตัว รองผู้กำกับลูกเสือ    เดินออกมาทำวันทยหัตถ์แสดงความเคารพผู้กำกับ แล้วเดินไปยืนตรงหน้านายหมู่ลูกเสือ   ( สมมุติว่า เป็นหมู่นเรศวร  )     โดยห่างจากนายหมู่ลูกเสือประมาณ  3  ก้าว    นายหมู่ลูกเสือ     สั่ง  “ หมู่นเรศวร –  ตรง  ”   “ วันทยา  – วุธ ” ลูกเสือหมู่ นเรศวร ทุกคนทำวันทยาวุธ รองผู้กำกับลูกเสือ     ทำวันทยหัตถ์   รับการเคารพ นายหมู่ลูกเสือ      เรียบอาวุธแล้วก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้า  1  ก้าว    ทำวันทยาวุธ  และรายงานว่า  “ […]

Loading...