กรณีพิเศษ

ตัวอย่าง เอกสารรายงานประวัติและผลงาน สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (ว 16)

จากคลิปวีดีโอ ตัวอย่าง เอกสารรายงานประวัติและผลงาน สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (ว 16) แบบรายงานประวัติและผลงานย้อนหลัง 3 ปี ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อ เพื่อประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ x ปี พ.ศ. xxxx สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต x ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารรายงานประวัติและผลงาน สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (ว 16)

ประกาศสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว126 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม http://personnel.obec.go.th/personel-office/FILES_UPLOAD/file11452735888.pdf http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=266

สพม.1 รับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 140 อัตรา

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานราชการลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 140 อัตรา ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบที่นี่

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2558

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว152 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

หลักเกณฑ์ สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ58

ว16/2557 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ร่างปฏิทิน การสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 58

ลำดับที่ 1 รับสมัครคัดเลือก วันที่ 8-14 ธันวาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 19 ธ.ค.2557 ประเมินประวัติและผลงาน  วันที่ 20-23 ธ.ค.2557

Loading...