วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน(5 Step) เรื่องการเขียนบรรยาย ชั้น ม.2 โรงเรียนเมืองพัทยา11(มัธยมสาธิตพัทยา)

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการเผยแพร่ผลงานวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน(5 Step) เรื่องการเขียนบรรยาย ชั้น ม.2 โรงเรียนเมืองพัทยา11(มัธยมสาธิตพัทยา)
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]