วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการแก้ปัญหาจนประสบผลสำเร็จเรื่อง ความพึงพอใจต่องานอาคารสถานที่ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการแก้ปัญหาจนประสบผลสำเร็จเรื่อง ความพึงพอใจต่องานอาคารสถานที่ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการแก้ปัญหาจนประสบผลสำเร็จ เรื่อง ความพึงพอใจต่องานอาคารสถานที่ของสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]