รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดสำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดสำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดสำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง
ผู้วิจัย นางสาวพรวิภา ปราณีสร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ปีที่วิจัย 2561

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ https://1th.me/MzrQm

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]