รายงานการวิจัยผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการวิจัยผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง        รายงานการวิจัยผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ 
ผู้วิจัย           นางสาวอรุณวตรี กั้วสิทธิ์ 
โรงเรียน      โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 
ปีการศึกษา  2561
https://1th.me/02Ruk

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]