รายงานการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

เว็บบอร์ดหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

ชื่อเรื่อง               รายงานการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่  2/1
ผู้วิจัย                   นางวาสนา  กุเวสา
ตำแหน่ง               ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
สถานที่ทำงาน      โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
                             สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีที่วิจัย                  2561
—— > ดาวน์โหลดบทคัดย่อ https://1th.me/KdzYp < —–

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]